poniedziałek, 18 grudnia 2017

Kolejne spotkanie w ramach projektu Wesołe literki

W piątek dzieci uczestniczyły w kolejnych zajęciach w ramach realizacji projektu edukacyjnego Kolorowe literki. Przygotowane zadania i zabawy utrwalały poznane już litery i sprawiały dzieciom wiele radości podczas ich wykonywania. Element rywalizacji miedzy grupami dodatkowo motywował wszystkich do działania. Tak, więc nasz cel główny Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych kolejny raz został zrealizowany. 

Zachęcam Państwa do zabaw z dziećmi, które pomogą utrwalić poznane litery. Poniżej przykłady zabaw i ćwiczeń.


Łowienie poznanych liter


Kolorowy kwiatek – dzieci poruszają się w rytm muzyki, kiedy cichnie stają na płatku. Nauczyciel wybiera kolor płatka, a dziecko mówi na jakiej literce stoi i podaję wyraz rozpoczynający się na tą literę.


Zabawa ruchowa – znajdź swoją parę (mała i duża litera)
Rozwiązywanie zagadek słownych, których rozwiązaniem jest ułożony z rozsypanki literowej wyraz.Ułożenie z puzzli litery, wymyślenie jak najwięcej wyrazów na tą literę i narysowanie ich na kartce.